Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Focus Nordic ( FN).

Distribusjon FN distribuerer kun til registrerte FN forhandlere.

Priser Nto Nto Pris er forhandlerpris eks. mva og inkl. alle rabatter. Ved endring av priser fra importører kan FN endre priser med øyeblikkelig virkning uten skriftlig varsel. FN tar også forbehold om eventuelle feil i prislister og webshop. Eventuelle statlige miljøavgifter kommer i tillegg.

Bestilling Alle varebestillinger skjer via vår webshop (www.focusnordic.no) som er tilgjengelig hele døgnet. Vårt kundesenter/ordrekontor vil være behjelpelig med veiledning og produktinformasjon i den ordinære kontortiden.

Forpakninger FN forbeholder seg retten til å endre bestillinger slik at det i størst mulig grad leveres hele forpakningsstørrelser.

Frakt Alle nye kunder vil bli kredittsjekket via eksterne kredittopplysningskilder. Ved mislighold av betalingsbetingelsene, eller hvis kredittverdigheten utvikles i negativ retning, forbeholder FN seg retten til å trekke tilbake innvilget kreditt. Ved innvilget kreditt hos FN vil en kredittgrense etableres. Overstiges denne vil videre varelevering stanses. Likeledes stanses all varelevering dersom kunden har utestående forfalte poster til betaling.

Fakturering/betalingsbetingelser FN fakturerer daglig og utsendelse av faktura skjer pr. e-post i PDF-format. Ved innvilget kreditt er standard betalingsbetingelser netto pr. 10 dager. Samlefaktura kan avtales ved behov. Alle fakturaer er tilgjengelige for utskrift fra webshop.

Ved forsinket betaling, belastes morarenter etter de til enhver tid gjeldende satser ihht. lov om renter ved forsinket betaling.

Transport/Assuranse Alle vareforsendelser er forsikret av FN. Ved eventuell skade/tap i forbindelse med transport skal dette påføres fraktbrev og omgående rapporteres til info@focusnordic.no

Alle ordrer blir belastet kr 40,- for assuranse uansett ordrebeløp.

Reklamasjon Kunden forplikter å sjekke at det er overensstemmelse mellom fraktbrev og leveranse. Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig innen 7 dager etter varens mottagelse. Avvik skal rapporteres til info@focusnordic.no

Retur FN har ingen generell returrett. Alle returer skal være avtalt på forhånd. Returforespørsel sendes info@focusnordic.no. Pass på å få med kundenummer, varenummer, ordrenummer, fakturanummer og returårsak. Forespørselen vil bli tildelt et returnummer ved godkjent retur. Send deretter returvarene merket med returnummer. Varer uten gyldig returnummer vil bli returnert og påløpte fraktkostnader belastes kunden. Returvarer og emballasje skal være komplett og i salgbar stand. Såfremt retur ikke skyldes feil fra FN eller varen er defekt/mangelfull, vil det kunne bli belastet en returprovisjon på 10%. Skaffevarer taes ikke i retur.

Returadresse: Focus Nordic AB, Ringeriksveien 164, 1339 Vøyenenga

Ingen varer må sendes i retur uten gyldig returnummer.