Vennligst legg produkter i handlekurven før du fullfører ordren

Foto
Video

Vennligst legg produkter i handlekurven før du fullfører ordren

B2B login

Personvernregler

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic bryr seg om personvernet ditt, og det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi ivaretar dine personopplysninger. EUs personvernforordning – GPDR – iverksatt fra 25. mai 2018, har positive innvirkninger på personvernet ditt. Vår personvernerklæring tydeliggjør hvordan vi håndterer personopplysninger, og hvordan opplysningene beskyttes på en ansvarsfull, trygg og riktig måte i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Vi informerer også om hvilke personlige rettigheter du som individ har overfor oss, og hvordan du kan bruke disse rettighetene fra og med 25. mai 2018.

Vi har alltid håndtert dine personopplysninger på en forsiktig måte og lagret de trygt i databasene våre. GDPR gir deg imidlertid muligheten til å påvirke hvordan vi håndterer opplysningene dine. Les mer om arbeidet vårt i personvernerklæringen vår, eller kontakt databeskyttelsesansvarlig hos GPDR@focusnordic.com.

 

Generell informasjon

Focus Nordic (heretter; ”Focus Nordic”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tar integriteten og personvernet til alle enkeltpersoner på største alvor, og sikrer at våre kunder og besøkende kan bruke våre plattformer på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn, håndterer og lagrer dine personopplysninger. Den forklarer også dine personlige rettigheter og hvordan du kan bruke disse. Erklæringen er etablert i samsvar med den nye EU/EØS-dataforordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), og er rettet mot våre kunder, både nåværende og fremtidige, arbeidssøkere, samt besøkende til enhver plattform vi har. For spørsmål angående håndtering av personopplysninger, vennligst ta kontakt med vår databeskyttelsesansvarlige hos GDPR@focusnordic.com.

 

Behandling av personopplysninger

Vi håndterer alle personopplysninger som samles inn på en ansvarsfull, trygg og korrekt måte, slik at du som person kan føle deg trygg når du besøker våre plattformer og handler hos oss. Focus Nordic er personopplysnings-ansvarlig, noe som innebærer at vi er ansvarlig for å sikre en trygg håndtering av data ihht. gjeldende lover og regler innen dette området.

Personopplysninger omfatter all slags informasjon som kan identifiseres, enten separat eller i kombinasjon, med en fysisk person. Det kan eksempelvis være navn, personnummer, e-postadresse eller boligadresse. Uansett hvilke opplysninger vi samler inn og behandler, sørger vi for at dette håndteres, struktureres og lagres på en sikker måte i alle våre databaser. Dersom vi må overføre opplysninger mellom ulike databaser, håndteres de på samme ansvarsfulle, trygge og korrekte måte uansett hvor de lagres.

 

Kundekonto og ordrehåndtering

Focus Nordic er nødt til å lagre personopplysninger ved salg av varer, for å kunne fullføre ordre og leveranser, samt for å kunne opprettholde garantier for solgte varer. Hvis vi ikke mottar samtykke til å samle inn, lagre og behandle personopplysningene deres, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser og fullføre eventuelle ordre. Derfor må kundene godta vilkårene våre for å kunne gjennomføre et kjøp. Eventuelle kjøp nektes dersom vi ikke mottar samtykke til å håndtere de personopplysningene som trengs.

For å behandle en gjeldende ordre må vi lagre noen kontaktopplysninger. Denne informasjon kan komme i form av tilbud, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse samt all informasjon og dokumentasjon knyttet til fakturering og kreditering. Personopplysninger som kan lagres i forbindelse med en ordre er følgende:

Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-postadresse
IP-adresse

En ordre er aktiv i våre databaser til den er fullstendig levert fra vårt lager, og arkiveres deretter. Ordre vil bli arkivert/lagret for å sikre en vellykket og fullført leveranse, samt for å håndtere eventuelle returer, reklamasjoner eller garantispørsmål.

 

Reklamasjoner og serviceforespørsler

Dersom Focus Nordic mottar reklamasjoner og servicesaker krever vi også noen personopplysninger for å kunne komplettere våre tjenester. Dersom det ikke gis samtykke til at vi lagrer disse personopplysningene, vil de bli slettet når saken avsluttes. Imidlertid, hvis samtykke gis, lagrer vi personopplysningene inntil videre eller frem til garantitiden er utløpt. Personopplysninger som kan lagres for reklamasjons- og servicesaker er følgende:

Personnummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-postadresse
IP-adresse

 

Kampanjer og konkurranser

Focus Nordic tilbyr forskjellige kampanjer og konkurranser til våre kunder og/eller andre konsumenter. For å delta i en kampanje eller konkurranse må vi samle inn og lagre enkelte personopplysninger til kampanjen eller konkurransen er fullstendig avsluttet. Deler av personopplysningene vil bli fjernet fra databasene våre, bortsett fra informasjon som er inkludert i forretningstransaksjonene våre. Les mer om våre juridiske forpliktelser i kapittel 2.6.

For å delta i kampanjer eller konkurranser trenger vi ditt samtykke til å håndtere personopplysningene dine i denne perioden, for at du skal kunne ta del i tilbudet. Personopplysninger som kan lagres for kampanjer og konkurranser er følgende:

Personnummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-postadresse
Bankkontoopplysninger

 

Jobbsøkere

Når vi mottar jobb søknader lagrer vi disse i den aktuelle tidsperioden. Dersom søknaden avslås, sletter vi alle opplysninger og lagrer ingenting i noen av våre databaser, hverken fysisk eller digitalt, med mindre søkeren gir samtykke til at vi lagrer informasjonen for fremtidige behov. Dersom søkeren blir ansatt hos Focus Nordic vil vi flytte personopplysningene til våre databaser, der de lagres av juridisk grunnlag for opplysninger om ansatte. Etter avsluttet ansettelse sletter vi all informasjon som ikke lenger er nødvendig for oss, bortsett fra juridiske forpliktelser. Personopplysninger som kan lagres i forbindelse med jobbsøknader er følgende:

Personnummer
Navn
Bostedsadresse
Telefonnummer
Epostadresse

 

Kommunikasjon og utsendelser

Focus Nordic har et kontaktregister som brukes til å kommunisere generell informasjon, reklame, kampanjer, etc. I dette registeret lagrer vi personopplysninger for enkeltpersoner, både forbrukere og selskapets representanter. Utover dette lagrer vi også hvorvidt personen ønsker å motta informasjon fra oss, og dette legger føringer for kommunikasjonen mellom dem og oss. Dersom det gis samtykke til å lagre personopplysninger og kommunisere informasjon via e-post, fortsetter vi å gjøre det til vi får beskjed om annet. Personopplysninger som kan lagres i kontaktregisteret vårt er følgende:

Navn
Leveringsadresse
Telefonnummer
Epostadresse

 

Juridiske forpliktelser

Som alle andre selskaper er Focus Nordic juridisk forpliktet til å lagre forretningstransaksjoner mellom våre kunder og oss, basert på gjeldende lover og regler. Dersom opplysningene ikke blir gitt til oss, kan vi ikke oppfylle våre juridiske forpliktelser, og derfor ikke foreta noen forretningstransaksjoner mellom partene. Personopplysninger som kan lagres i forbindelse med forretningstransaksjoner er følgende:

Personnummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
Epostadresse

 

Deling av personopplysninger

Focus Nordic har flere samarbeidspartnere som har begrenset og kontrollert tilgang til våre databaser. Vi har avtaler med samtlige, der de følger samme regelverk som begge parter er forpliktet til å opprettholde. Focus Nordic styrer hvem som har tilgang til personopplysninger blant våre partnere, og kan derfor garantere at opplysningene fortsetter å håndteres på en ansvarsfull, sikker og korrekt måte. Vi gir våre partnere tilgang til våre databaser i følgende anledninger:

Kundestøtte og feilsøking
Utvikling
Vedlikehold
Oppgraderinger og implementeringer
Integrasjon mellom databaser
Backup-tjenester
Ferdigstillelse av forsendelser

 

Dine personlige rettigheter

Du kan når som helst bruke dine personlige rettigheter som kunde eller besøkende på våre plattformer og motta alle dine personopplysninger som finnes lagret i våre databaser. På forespørsel vil vi samle alle personopplysninger som er lagret kun for deg, hvorpå du har rett til å slette enkelte, deler av eller alle opplysninger, eller komplettere med ytterligere informasjon som eventuelt mangler.

Når du forspør dine personopplysninger fra oss, har du også rett til å ta del av ytterligere informasjon, som for eksempel hvorfor vi lagrer opplysningene, hvem vi har delt den med, eller hvor vi har mottatt opplysningene fra, hvorvidt den kommer fra en annen part enn deg selv.

Du kan når som helst kontakte oss og bruke dine personlige rettigheter ved å sende oss en e-post til databeskyttelsesansvarlig på GDPR@focusnordic.com

 

Endringer i personvernreglene

Focus Nordic forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen når som helst og så ofte som nødvendig. Nyeste versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden vår. For større endringer i personvernreglene vil vi kommunisere disse via e-post, inkludert hvilken dato den nye versjonen iverksettes fra.

 

Velg region