Vennligst legg produkter i handlekurven før du fullfører ordren

Foto
Video

Vennligst legg produkter i handlekurven før du fullfører ordren

B2B login

Personvernerklæring

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic bryr seg om personvernet ditt, og det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi ivaretar dine personopplysninger. EUs personvernforordning – GPDR – iverksatt fra 25. mai 2018, har positive innvirkninger på personvernet ditt. Vår personvernerklæring tydeliggjør hvordan vi håndterer personopplysninger, og hvordan opplysningene beskyttes på en ansvarsfull, trygg og riktig måte i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Vi informerer også om hvilke personlige rettigheter du som individ har overfor oss, og hvordan du kan bruke disse rettighetene fra og med 25. mai 2018.

Vi har alltid håndtert dine personopplysninger på en forsiktig måte og lagret de trygt i databasene våre. GDPR gir deg imidlertid muligheten til å påvirke hvordan vi håndterer opplysningene dine. Les mer om arbeidet vårt i personvernerklæringen vår, eller kontakt databeskyttelsesansvarlig hos [email protected].

 

Generell informasjon

Focus Nordic AB (heretter «Focus Nordic», vi, oss eller vår) tar beskyttelsen av personvernet til hver enkelt veldig alvorlig for å sikre at du som kunde og besøkende på plattformene våre kan føle deg trygg på hvordan vi behandler personopplysninger. Denne personvernerklæringen oppsummerer alle detaljer om hvordan vi samler inn, lagrer og behandler personopplysningene dine i forbindelse med at du besøker nettstedet vårt, kjøper produkter eller på annen måte oppretter kontakt med oss; den forklarer også rettighetene du har som individ og hvordan du kan utøve dem. Retningslinjene er beregnet på våre nåværende og fremtidige kunder, arbeidssøkere og besøkende på plattformene våre – og den er sammensatt i samsvar med EU/EØS generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). For spørsmål angående vår behandling av personopplysninger, kontakt vårt personvernombud på  [email protected].

 

Behandling av personopplysninger

Hva er en personopplysning?

«Personopplysninger» refererer til all personlig informasjon som kan brukes til å direkte (eller indirekte, kombinert med andre data) identifisere en fysisk person. Det kan for eksempel være navn, personnummer, e-postadresser eller bostedsadresse.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene vi samler inn?

Vi, Focus Nordic AB (Organisasjonsnr. 914014832), er ansvarlige for alle personopplysninger som samles inn og behandles av oss, og det er vårt ansvar at slik innsamling og behandling utføres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Hvordan behandler vi personopplysninger?

Vi behandler alle data som samles inn ansvarlig, trygt og riktig, slik at du som person kan føle deg trygg når du besøker plattformene våre og handler hos oss. Focus Nordic er dataansvarlig, noe som betyr at vi har et ansvar for å sikre sikker behandling av dataene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på dette området.

Uavhengig av arten av dataene som samles inn, blir de behandlet på en enhetlig måte, strukturert og lagret i en av våre databaser. Dataene kan bli behandlet videre og bli overført fra én database til en annen, men de vil bli behandlet på samme ansvarlige, sikre og korrekte måte uavhengig av lagringssted.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Som hovedregel lagrer og behandler Focus Nordic personopplysninger så lenge det er nødvendig, eller så lenge vi er pålagt av gjeldende lovgivning. Den potensielle lengden på denne lagringsperioden varierer basert på formålet med lagring og behandling av dataene. I tilfelle en tvist eller mistanke om at en forbrytelse kan ha blitt begått, kan dataene lagres lenger for å forsvare, verifisere eller komme med juridiske krav.

Kundekontoer og behandling av bestillinger

Vi behandler personopplysninger knyttet til salg av produkter for å behandle bestillinger og leveranser, samt for å bekrefte garantier. Dersom vi ikke får disse opplysningene eller tillatelsen til å lagre og behandle disse opplysningene, kan vi ikke behandle bestillingen din. Som kunde vil kjøpet ditt bli avslått; du må derfor godta vilkårene våre for å handle hos oss.

Lagring og bruk av bestemt kontaktinformasjon er nødvendig for å sende deg detaljer om bestillingen din. Disse detaljene består av tilbud, ordrebekreftelser, forsendelsesvarsler og all informasjon og dokumentasjon knyttet til fakturering og kreditering. Følgende data kan bli lagret fra en ordre:

 • Navn
 • Faktureringsadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse

En ordre forblir aktiv i databasene våre til den er fullstendig levert, og deretter blir den arkivert. Focus Nordic lagrer arkiverte bestillinger for å sikre fullføring av leveransen, samt for å behandle eventuelle returer, klager og garantirelaterte saker.

Klager og reklamasjoner

Når Focus Nordic mottar informasjon om klager og reklamasjoner, krever vi tilgang til personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester. Dersom personen som sender inn reklamasjonen ikke samtykker i at vi lagrer personopplysningene sine, blir opplysningene slettet etter at saken er avsluttet. Dersom det i stedet er gitt et samtykke, lagrer vi opplysningene inntil annet er oppgitt, eller til garantiperioden er utløpt. Følgende data kan lagres i forbindelse med en klage eller reklamasjon:

 • Personnummer
 • Navn
 • Faktureringsadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse

Kampanjer og konkurranser

Focus Nordic arrangerer ulike kampanjer og konkurranser som kan være relevante for våre kunder, våre kunders kunder og/eller andre forbrukere. I disse tilfellene lagrer vi personopplysninger til kampanjen eller konkurransen er avsluttet fra Focus Nordic sin side, deretter fjerner vi alle data som ikke er en del av våre kommersielle transaksjoner. For mer informasjon om vårt juridiske grunnlag, se avsnitt 2.6 Juridisk grunnlag.

For at de skal kunne delta i disse kampanjene og konkurransene vil vi be hver enkelt om å samtykke til at vi lagrer disse personopplysningene under denne perioden. Følgende data kan lagres i forbindelse med en kampanje eller konkurranse:

 • Personnummer
 • Navn
 • Faktureringsadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bankkontoinformasjon

Jobbsøkere

Når vi mottar jobbsøknader fra enkeltpersoner, lagrer vi informasjonen så lenge saken pågår. Hvis søknaden avslås, sletter vi all informasjon og beholder ingenting i noen av våre databaser, fysisk eller elektronisk. Det kan være unntak fra dette i tilfelle søkeren ber om at vi lagrer opplysningene deres for fremtidige behov. Forespørselen vil bli behandlet som samtykke til å lagre opplysningene deres. Dersom søkeren blir ansatt hos Focus Nordic, vil vi overføre opplysningene til databasene våre. Der lagres de under et juridisk grunnlag for informasjon om ansatte og pårørende, så lenge personen fortsatt er ansatt. Etter opphør av ansettelsen blir opplysningene vi ikke lenger har bruk for slettet, unntatt data vi er juridisk forpliktet til å lagre. Følgende data kan lagres i forbindelse med en jobbsøknad:

 • Personnummer
 • Navn
 • Bostedsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Kommunikasjon og utsendelser

Focus Nordic fører et kontaktregister for å sende ut kommunikasjon, for eksempel generell informasjon, kunngjøringer, kampanjer, etc. I dette registeret lagrer vi personopplysninger fra personer, både privatpersoner og foretaksrepresentanter. Vi lagrer i tillegg informasjon om hvorvidt en gitt person ønsker å motta kommunikasjon fra oss eller ikke, noe som styrer kommunikasjonen mellom partene. Dersom en person samtykker til at vi sender informasjon via e-post, vil vi gjøre det inntil annet er oppgitt. Følgende opplysninger kan lagres i dette registeret:

 • Navn
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Sosiale medier

For å administrere annonser og kundekontakter på sosiale medier bruker vi personopplysningene dine når du samhandler med funksjoner i tredjeparts sosiale nettverk, for eksempel liker og kommenterer funksjoner på plattformer som Facebook, Instagram og YouTube. Du kan alltid finne ut mer om funksjonene og profilinformasjonen vi kan motta fra deg, samt hvordan du kan velge bort å dele disse detaljene ved å lese retningslinjene for personvern for sosiale nettverk.

Juridisk grunnlag

Juridisk forpliktelse: Som alle virksomheter har Focus Nordic et juridisk grunnlag for å lagre kommersielle transaksjoner mellom oss og våre kunder basert på regnskapslovgivning og/eller gjeldende skattelovgivning. Dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene, kan vi ikke oppfylle våre juridiske forpliktelser og kan derfor ikke utføre kommersielle transaksjoner mellom partene.

Oppfyllelse av kontrakten / Kontraktsforpliktelse: Focus Nordic har et juridisk grunnlag for å samle inn og behandle personopplysninger for å utføre salgskontrakter med kunder, håndtere kundeservice og klager, opprette og administrere kundekontoer og organisere og administrere konkurranser.

Berettiget interesse: Focus Nordic har et juridisk grunnlag for å samle inn og lagre personopplysninger for direkte markedsføring i tilfelle av berettiget interesse. Ved innsigelse mot dette står du fritt til å henvende deg til oss, og vi er da forpliktet til å slutte med dette.

Følgende data kan lagres fra våre kommersielle transaksjoner:

 • Personnummer
 • Navn
 • Faktureringsadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Kan barn bruke våre tjenester?

Nettstedet og tjenestene våre er ikke rettet mot barn under myndighetsalder. Vi samler ikke med vilje inn informasjon, for eksempel personopplysninger, fra barn eller andre personer som ikke har en juridisk rett til å bruke nettstedet eller tjenestene våre. Dersom vi får vite at vi kan ha mottatt personopplysningene til et barn under myndighetsalder, sletter vi dem med mindre vi er lovpålagt å lagre dem. Dersom du tror at vi utilsiktet har samlet personopplysningene til et barn under myndighetsalder, kan du kontakte oss på [email protected].

Deling av personopplysninger

Focus Nordic har flere samarbeidspartnere som har regulert tilgang til våre databaser. Vi har kontrakter med alle disse samarbeidspartnerne som forplikter dem til å følge taushetsplikten og personvernet som både de og vi har plikt til å ivareta. Vi deler for det meste personopplysninger innenfor EU/EØS, men kan også dele personopplysninger utenfor dette området i tilfelle at våre samarbeidspartnere befinner seg/lagrer data utenfor EU/EØS. Selv i slike tilfeller har Focus Nordic iverksatt alle lovpålagte tiltak for å overføre personopplysninger via kontrakter med våre samarbeidspartnere for å sikre at de overholder EUs standardavtaleklausuler. Focus Nordic kontrollerer hvem som har tilgang til personopplysninger blant våre ulike samarbeidspartnere, og sørger for ansvarlig, sikker og korrekt behandling av opplysningene. Vi gir våre samarbeidspartnere tilgang til våre databaser for følgende formål:

 • Support og feilsøking
 • Utvikling
 • Vedlikehold
 • Oppgradering og implementering
 • Integrasjon mellom databaser
 • Sikkerhetskopieringstjenester
 • Håndtering av leveranser

Dine rettigheter

Som kunde og besøkende på plattformene våre kan du når som helst bruke din rett til å bli informert om personopplysningene vi har lagret om deg. På forespørsel vil vi gi deg all informasjonen vi har lagret om deg. Du har også rett til å korrigere informasjonen ved å slette deler av eller alle opplysningene, eller ved å legge til informasjon som vi mangler.

Når du starter en forespørsel om tilgang basert på din rett til å bli informert av oss, har du også rett til ytterligere informasjon relatert til opplysningene dine. Denne ytterligere informasjonen kan bestå av våre formål med lagring av personopplysningene dine, hvem som har fått tilgang til opplysningene dine, eller – hvis du ikke hadde gitt oss opplysningene, hvor opplysningene kommer fra.

Du kan benytte deg av disse rettighetene når du vil ved å sende en e-post til vår databeskyttelsesansvarlige på [email protected].

Hvis du anser oss for å ha begått en feil i behandlingen av personopplysninger, kan du sende inn en klage til den ansvarlige myndigheten.

Datatilsynet
www.datatilsynet.no
[email protected]
+47 22 39 69 00
Tollbugata 3
0152 Oslo

Endringer i denne personvernerklæringen

Focus Nordic har rett til når som helst og med valgfri oppdateringsfrekvens å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den siste, oppdatere versjonen er alltid tilgjengelig på www.focusnordic.no. Ved vesentlige endringer vil vi informere deg via e-post om deres art, samt datoen når den nye versjonen trer i kraft.

Abonner på nyhetsbrev

Få våre siste produktnyheter, inspirasjon og spesialtilbud.