Vennligst legg produkter i handlekurven før du fullfører ordren

Vennligst legg produkter i handlekurven før du fullfører ordren

B2B login

Generelle salgsbetingelser

Foto: Kasper M de Thurah

Salgsbetingelser privat kunde

Innledning

Ved å gjennomføre kjøp hos Focus Nordic aksepterer forbrukeren de alminnelige kjøpsvilkårene for salg over internett slik de framgår av dette dokumentet. Ved å akseptere kjøpsvilkårene, forplikter du deg til å følge de angitte vilkårene i sin helhet, i tillegg til at du godkjenner at vi behandler dine personopplysninger i tråd med retningslinjene nedenfor.

Disse kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning av forbrukerens ufravikelige lovbestemte rettigheter.

Priser og betaling

Alle varer angis med en pris som utgjør den totale prisen du skal betale for varen. Denne prisen inkluderer moms. Ved utsjekk vil du se den totale kjøpesummen inklusive avgifter, moms, og fraktkostnader.
Betalingsbetingelser i henhold til din valgte betalingsmetode vises ved utsjekk.
Forsendelsesbetingelser i henhold til din valgte leveringsmetode vises ved utsjekk.
Av betalingsløsninger tilbyr vi i samarbeid med «Nordea Connect» kortbetaling, direkte betaling via nettbank og «Vipps» betalingsløsning.

 

Bestilling og ordrebekreftelse

Er du under 18 år, kan du ikke bestille produkter fra Focus Nordic sin nettbutikk med mindre du har samtykke fra dine foreldre eller foresatte.

Ved ordebestilling gjennom vår nettbutikk, vi du motta en bekreftelse per e-post at din bestilling er mottatt. Denne bestillingsbekreftelsen utgjør informasjon om innholdet i din bestilling. I forbindelse med at bestillingen sendes fra lageret til Focus Nordic, vil du motta en melding om levering per e-post med tittelen «din bestilling er på vei».

Bindende avtale om kjøp kommer i stand ved mottakelsen av slik bekreftelse om levering. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilt ordre dersom det skulle inntreffe en teknisk feil eller lignende som har resultert i feil pris eller annen feilinformasjon.

 

Risiko for varen

Risikoen for varen går over fra selger til kjøper på det tidspunkt kjøper eller kjøpers representant overtar produktet fysisk.

 

Angrerett

Forbrukeren kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen begynner å løpe på det tidspunkt kjøper har fått varen i sin fysiske besittelse. For avtaler om spesialtilvirkede ting eller ting som har fått et tydelig personlig preg, begynner fristen å løpe fra den dagen selger bekrefter bestillingen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). I meddelelse må det fremgå klart at du vil gjøre angrerett gjeldene.

Dersom du benytter deg av din angrerett, vil vi refundere beløpet for produktet eller tjenesten, minus returkostnadene som vil bli trukket fra refusjonsbeløpet ditt. Refusjoner vil bli gjort innen kort tid, men senest 14 dager fra den dagen vi mottar melding om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom varen mangler tilbehør ved tilbakelevering eller på annen måte er verdiforringet som følge av kjøpers håndtering av varen, vil selger ha rett til kompensasjon tilsvarende verdiforringelsen. Et beløp lik verdiforringelsen vil da trekkes fra refusjonsbeløpet.

Når du vil benytte deg av angreretten

Du er forpliktet til å holde produktet i like god stand som da du mottok det. Du kan ikke bruke produktet. Du kan undersøke produktet nøye, men du kan ikke bryte forseglingen på gjenstander som har forseglet originalemballasje.

Retur av produktet

Før du sender ditt produkt tilbake til oss må du kontakte oss for å få returen godkjent. Returen gjennomføres da med returfraktseddel som du får av oss og gjennom en transportør som vi velger.

 

Mangel

Dersom produktet har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen ha krav på avhjelp, prisavslag, heving og/eller kreve erstatning fra selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Retting eller omlevering 

Kjøperen kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for å få mangelen rettet eller leverer ny tilsvarende ting. Dette gjelder ikke hvis gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Prisavslag

Dersom tingen ikke blir rettet eller omlevert kan kjøper kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen i stedet for prisavslag heve kjøpet. Det forutsetter at mangelen ikke er uvesentlig.

 

Garantier

Du har garanti på alle produkter du kjøper hos oss. Det gjelder minst 2 års garanti på samtlige produkter, med unntak av forbruksvarer som for eksempel batterier. For slike produkter gjelder produsentens garanti som kan være kortere enn 2 år. For nøyaktig garantiperiode, se beskrivelsen av det enkelte produkt.

 

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen som du ønsker å gjøre gjeldende, må du gi melding om at du vil påberope deg mangelen innen rimelig tid. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Reklamasjonsfristen er aldri kortere enn 2 måneder etter at du har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett skje senest 2 år fra du overtok tingen med mindre tingen eller deler av tingen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. I så fall må reklamasjon skje senest 5 år fra du overtok tingen.

Ved mangelfull levering eller feilsending dekker vi fraktkostnaden.

 

Service

For informasjon angående service og støtte, se: https://www.focusnordic.no/retur-reklamasjon-og-bytte/

 

Integritetspolicy & GDPR

I vår personvernerklæring informerer vi om hvordan vi håndterer personopplysningene dine i forbindelse med at du besøker våre nettsider, kjøper våre produkter, eller når du på annen måte er i kontakt med oss. I erklæringen finner du også informasjon om hvilke rettigheter du har vedrørende håndteringen av personopplysningene dine i samsvar med personvernforordningen GDPR.

Du kan når som helst reservere deg mot å få informasjon fra oss ved å klikke på avmeldingslenken i våre nyhetsbrev, endre dine valg på "Min side" eller kontakte kundesenteret på telefon +47 67173700 eller [email protected]

For informasjon vedrørende vår integritetspolicy, se: https://www.focusnordic.no/personvernregler/

 

Cookies

For informasjon vedrørende «cookies», se: https://www.focusnordic.no/cookies/

 

Forsendelse

Normal forsendelsestid fra ordren er lagt til den er levert til kjøpers adresse eller til valgt opphentingssted er 2-5 arbeidsdager. Forsendelsestiden inkluderer lagerhåndtering og leveringstid fra transportør.

 

Uavhentede leveranser

Uavhentede varer returneres til oss.

For alle pakker som ikke er hentet som angitt, belaster vi frakt og ekspedisjonsgebyr på totalt kr 150,- som trekkes fra refusjonsbeløpet.

 

Tvist

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 9 ovenfor.

Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke er mulig, anbefales det at kjøper kontakter Forbrukerrådet for mekling:
Telefon +47 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Focus Nordic har som policy å følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 

Salgsbetingelser forhandler

Priser

Oppførte priser er forhandlers til enhver tid gjeldende nettopris eks. mva. Prisene er også eks. særavgifter/miljøavgifter der dette er aktuelt, og spesifiseres på egen linje. Vi forbeholder oss retten til å foreta umiddelbare prisendringer ved omstendigheter som faller utenfor vår kontroll. Dette inkluderer for eksempel prisendring fra våre leverandører, valutakursendringer, etc.

 

Betalingsvilkår

Dersom kredittsøknaden fra en kunde godkjennes, tilbys en kredittperiode på 20 dager. Fakturering foregår daglig og utsendelse av faktura skjer pr. e-post i PDF-format. Betalinger gjennomført etter forfallsdato blir belastet med forsinkelses renter og purreomkostninger etter gjeldende lover og regler. Focus Nordic står fritt til å stoppe kredittsalg og levering hvis kunden har forfalte fakturaer eller overstiger godkjent kredittgrense.

 

Levering og frakt

Bestillinger med ordrebeløp over kr 8.500,- eks. mva. leveres uten fraktkostnad via våre utvalgte fraktleverandører til forhandler i Norge. Bestillinger med beløp under kr 8.500,- vil bli belastet frakt. Fraktkostnad avhenger av volum og forsendelseskost til forhandlers adresse. Restordre leveres fraktfritt.

Alle vareforsendelser er forsikret av Focus Nordic og belastes med kr 40,- uansett ordrebeløp. Om skade/tap skulle oppstå i forbindelse med transport skal dette påføres fraktbrev og omgående rapporteres til [email protected]

Forhandler plikter å sjekke at det er overenstemmelse mellom fraktbrev og leveranse. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 5 dager etter varens mottak. Ved forsinket rapportering kan forsikringen være ugyldig.

 

Retur – reklamasjon og bytte

Følgende krav må oppfylles for at en retur skal sendes til Focus Nordic:

  • Søknad om retur skal gjøres gjennom og deretter godkjennes av Focus Nordic og tildeles et returnummer.
  • Returer aksepteres ikke for fullt funksjonelle varer – unntatt tilfeller hvor Focus Nordic har sendt feil vare.
  • Returer skal aldri fysisk overleveres til representanter fra Focus Nordic.
  • Vi belaster alle eventuelle fraktkostnader som oppstår i forbindelse med en retur som har blitt mottatt uten forhåndsgodkjenning av Focus Nordic.
  • Krav om defekter og/eller produktfeil skal gjøres innen 5 dager fra mottaksdato.

INGEN VARER MÅ SENDES I RETUR UTEN GYLDIG RETURNUMMER! DISSE VARER VIL VI IKKE KUNNE MOTTA, DE BLIR RETURNERT FOR FORHANDLERS KOSTNAD.

Returvarer og emballasje skal være komplett og i salgbar stand. Dersom retur ikke skyldes feil fra Focus Nordic eller varen er defekt/mangelfull, vil det bli belastet et returgebyr på 10%. Skaffevarer og varer som er EOL tas ikke i retur.

 

Skade forårsaket av frakt

I tilfeller hvor produktet er skadet under frakt:

  • Rapportér skaden direkte til sjåføren som leverer pakken og sørg for at dette dokumenteres ordentlig. Vennligst sørg for at pakken er uskadet før du signerer og godtar forsendelsen.
  • Produser fotografisk dokumentasjon av den skadede forsendelsen.
  • Send inn kravet ditt til [email protected] og inkluder en beskrivelse av skaden, leveringsnummer og fakturanummer, og legg ved alle former for dokumentasjon.
  • Behold all emballasje for videre undersøkelse.

 

Annen informasjon

Focus Nordic forbeholder seg retten til å endre sine salgsbetingelser ved, men ikke begrenset til, følgende tilfeller: trykkfeil, prisendringer, spesialtilbud, utsolgte varer eller ved kampanje.

Abonner på nyhetsbrev

Få våre siste produktnyheter, inspirasjon og spesialtilbud.