Foto
Video

Generelle salgsbetingelser

Foto: Kapser M de Thurah

Priser

Oppførte priser er forhandlers til enhver tid gjeldende nettopris eks. mva. Prisene er også eks. særavgifter/miljøavgifter der dette er aktuelt, og spesifiseres på egen linje. Vi forbeholder oss retten til å foreta umiddelbare prisendringer ved omstendigheter som faller utenfor vår kontroll. Dette inkluderer for eksempel prisendring fra våre leverandører, valutakursendringer, etc.

 

Betalingsvilkår
Dersom kredittsøknaden fra en kunde godkjennes, tilbys en kredittperiode på 20 dager. Fakturering foregår daglig og utsendelse av faktura skjer pr. e-post i PDF-format. Betalinger gjennomført etter forfallsdato blir belastet med forsinkelses renter og purreomkostninger etter gjeldende lover og regler. Focus Nordic står fritt til å stoppe kredittsalg og levering hvis kunden har forfalte fakturaer eller overstiger godkjent kredittgrense.

 

Levering og frakt

Bestillinger med ordrebeløp over kr 8.000,- eks. mva. leveres uten fraktkostnad via våre utvalgte fraktleverandører til forhandler i Norge. Bestillinger med beløp under kr 8.000,- vil bli belastet frakt. Fraktkostnad avhenger av volum og forsendelseskost til forhandlers adresse. Restordre leveres fraktfritt.

Alle vareforsendelser er forsikret av Focus Nordic og belastes med kr 40,- uansett ordrebeløp. Om skade/tap skulle oppstå i forbindelse med transport skal dette påføres fraktbrev og omgående rapporteres til info@focusnordic.no

Forhandler plikter å sjekke at det er overenstemmelse mellom fraktbrev og leveranse. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 5 dager etter varens mottak. Ved forsinket rapportering kan forsikringen være ugyldig.

 

Retur – reklamasjon og bytte

Følgende krav må oppfylles for at en retur skal sendes til Focus Nordic:

  • Søknad om retur skal gjøres gjennom og deretter godkjennes av Focus Nordic og tildeles et returnummer.
  • Returer aksepteres ikke for fullt funksjonelle varer – unntatt tilfeller hvor Focus Nordic har sendt feil vare.
  • Returer skal aldri fysisk overleveres til representanter fra Focus Nordic.
  • Vi belaster alle eventuelle fraktkostnader som oppstår i forbindelse med en retur som har blitt mottatt uten forhåndsgodkjenning av Focus Nordic.
  • Krav om defekter og/eller produktfeil skal gjøres innen 5 dager fra mottaksdato.

INGEN VARER MÅ SENDES I RETUR UTEN GYLDIG RETURNUMMER! DISSE VARER VIL VI IKKE KUNNE MOTTA, DE BLIR RETURNERT FOR FORHANDLERS KOSTNAD.

Returvarer og emballasje skal være komplett og i salgbar stand. Dersom retur ikke skyldes feil fra Focus Nordic eller varen er defekt/mangelfull, vil det bli belastet et returgebyr på 10%. Skaffevarer og varer som er EOL tas ikke i retur.

 

Skade forårsaket av frakt

I tilfeller hvor produktet er skadet under frakt:

  • Rapportér skaden direkte til sjåføren som leverer pakken og sørg for at dette dokumenteres ordentlig. Vennligst sørg for at pakken er uskadet før du signerer og godtar forsendelsen.
  • Produser fotografisk dokumentasjon av den skadede forsendelsen.
  • Send inn kravet ditt til info@focusnordic.no og inkluder en beskrivelse av skaden, leveringsnummer og fakturanummer, og legg ved alle former for dokumentasjon.
  • Behold all emballasje for videre undersøkelse.

 

Annen informasjon

Focus Nordic forbeholder seg retten til å endre sine salgsbetingelser ved, men ikke begrenset til, følgende tilfeller: trykkfeil, prisendringer, spesialtilbud, utsolgte varer eller ved kampanje.

Velg region