alt=""

Husk meg
alt=""

Business Social Compliance Initiative


Focus Nordic legger vekt på gode og rettferdige arbeidsvilkår og streber etter å holde en god sosial kontakt med våre leverandører.

Gjennom vårt medlemskap i Business Social Compliance Initiative (BSCI) slutter vi oss til organisasjonens etiske “kjøreregler”. Den skal blant annet sikre at leverandørene respekterer menneskelige rettigheter og følger gjeldende lover og forskrifter.

For oss som importør og agent er det viktig at de produktene vi selger er fremstilt på en etisk, sosial og miljømessig forsvarlig måte. Takket være samarbeidet med BSCI får vi større muligheter til å iverksette de krav vi stiller til våre leverandører.

Business Social Compliance Initiative er et tverrfaglig samarbeid mellom i hovedsak europeiske handelsforetak. Over 600 foretak er nå medlem og bruker felles etiske “kjøreregler”, som har som mål å forbedre arbeidsvilkårene og den sosiale situasjonen hos med¬lemsforetakets leverandører.BSCIs etiske “kjøreregler” behandler følgende områder:


•    Lover og forskrifter
•    Organisasjonsrett og retten til kollektivforhandling
•    Forbud mot diskriminering
•    Lønn og erstatninger
•    Arbeidstid
•    Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
•    Forbud mot barnearbeid
•    Forbud mot tvangsarbeid
•    Miljøspørsmål
•    Styringssystem og dokumentasjon

Mer informasjon om BSCI finnes på www.bsci-intl.org