Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Personvernregler

Vi i Focus Nordic beskytter din personlige integritet og vil at du skal føle deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysninger.

Vår integritetspolicy tydeliggjør hvordan vi jobber med personopplysninger, og at de beskyttes på en ansvarsfull, trygg og korrekt måte ihht. de lover og regler som gjelder.

Dine personopplysninger er allerede håndtert på en trygg måte, men GDPR gir deg som person muligheten til å selv påvirke hvordan de skal håndteres av oss. Vi krever ikke noe fra deg i forbindelse med at den nye databeskyttelsesordningen trer i kraft.

Les mer om vårt arbeid i vår integritetspolicy, eller kontakt vår databeskyttelsesansvarlig på GDPR@focusnordic.com.