alt=""

Husk meg
alt=""

Informasjon

2011-06-27

Sommertrafikken 2011

Informasjon fra Tollpost 27. juni 2011:

I ukene 28-31 tilpasses trafikkmønsteret lavere godsmengder. På generell basis økes den veiledende transporttiden med ett døgn på de fleste strekninger for gods innlevert i perioden 11. juli til 5. august. På strekninger med lite volum vil det være redusert frekvens eller økt benyttelse av transitt via andre terminaler.

Her følger de viktigste endringene:

Fra Oslo og Østlandet benyttes kun bane på banestrekninger. Fra avdelinger på Østlandet utenfor Oslo blir last til mindre avdelinger enten transittert via Oslo eller fremført med lavere frekvens. Til Oslo blir trafikkmønsteret tilnærmet normalt. Til Østlandet for øvrig og fra Vestlandet og Midt-Norge må det påregnes ett døgn ekstra fremføringstid.

Vestlandstrafikkene på strekningen fra Kristiansand til Åndalsnes, herunder Stavanger, Haugesund, Bergen, Førde, Stryn og Ålesund frekventeres annenhver dag. Ett døgn ekstra fremføringstid må påregnes. Bergen-Trondheim t/r vil i perioden gå via Oslo på bane og får ett døgn ekstra fremføringstid.

Terminalene opprettholder normale arbeidstider gjennom hele ferien, men lokaldistribusjon vil gå med noe redusert kapasitet tilpasset et lavere volum. Det kan forekomme lavere frekvens på steder med liten godsmengde og lang kjøreavstand fra våre terminaler.

Hjemlevering

Vi tilpasser trafikken til sommeraktiviteten og tilbyr ikke kveldsleveringer i ukene 28-31.
Vi benytter samtidig anledningen til å ønske en riktig god sommer.

 

Med vennlig hilsen
Tollpost Globe AS
www.tollpost.no

Nyhetsarkiv